[Al la paĝo pri la Hokkajda Kongreso de Esperanto]

第76回北海道エスペラント大会 報告

- La 76-a Hokkajda Kongreso de Esperanto -

Jen estas raporto pri la 76-a Hokkajda Kongreso de Esperanto
okazonta en Sapporo la 28an/oktobro, 2012.

Hokkajda Esperanto-Ligo

La 76-a Hokkajda Kongreso de Esperanto
第76回北海道エスペラント大会
Raportas la red.

La Hokkajda Kongreso post la historia 99-a Japana Kongreso/Sapporo okazis la 28-an de oktobro en la sama Domego Kaderu, kie okazis la Japana Kongreso. Ĉestis ĉefe komitatanoj kaj JEK-LKK-anoj, do la nom-bro estis apenaŭ(?) ducifera. Raportoj kaj ventjaraj planoj estis ĝenerale akceptitaj, sed oni ne povis definitive elekti novan estraron.
Ĉeestis samideanoj: ABE Eiko, GOTO Joŝiharu, GOTOO Sumiko, HOŜIDA Acuŝi,JAMAŜITA Hiroko,KAWAI Yuka, KODAMA Hiroo, OBUĈI Ŝuuko,SEGAŬA Ajako,SUENAGA Akiko, YAMAGISHI Etsuko, YOKOYAMA Hiroyuki kaj S-roINUMARU Fumio kiel observanto.

2012年10月28日(日)
札幌市北2西7 道民活動センター かでる2・7にて
午前10時北海道エスペラント連盟総会(HEL) 開会
2012年度のHEL活動報告、事務局活動報告、広報部事業報告、
研究教育部事業報告、機関誌事業報告、会計報告は
審議承認され、続いて
各部局の活動方針、会計予算案も審議承認された。
役員改選で候補者不足。現会計担当のS-ino後藤が辞任を希望し、後任
決定に至らなかった。
次回日程
12月2日(日)
10時 Heroldo de HEL No.144 印刷
13時~ HEL委員会

(Heroldo de HEL N-ro 144から抜粋)