Ĉu ni povos trovi "ian medikamenton, kiu ridigas nin laŭte"?

Fungo, kiu nomiĝas "ridegiga fungo" troviĝas.
Oni diris antaŭ longa tempo ke la fungo ridegigas nin kiam ni manĝas ĝin. Vi povas legi pri geviroj, kies ridego ne haltis postmango de tiuj fungoj en la rakonto "Kon-ĵaku monogatari". Do, mi kaj miaj kunuloj ekstudis ĝian ingrediencon de rido antaŭ longe. Mi nesciis komence rimedon por ekzameno de efiko al animalo. Ĉar mi mem ne emis manĝi ĝin kaj freneziĝi, mi enŝovis muelitan fungon tra vinil-tubo rekte en stomakon de kato kion sanitarejo kaptis.. Sed nenio okazis al la kato.
Tiutempe unu trudema studento esploris tiu ĉi problemon kun mi. Li faris kukojn, unuj entenis la fungojn kaj aliaj ne. Li intencis manĝigi ilin al simioj en zoologia ĝardeno. Sed la simioj estis pli saĝaj ol homoj. Ili forĵetis kukojn kun fungo kaj mangis nur sanajn, malgraŭ ni ne povis distingi ilin.
Mi ne aŭdis lian malprudentan provon kaj li unue parolis tiun ĉi ekzamenon en publikiga kunsido de studio por diplomiĝo. Mi kompreneble miris se la simioj estusmalsanigita kaj lia maltrafo de provo trankviligis min. Dum aliflanke tio iomete desapontis min. Cetere la studento kiu parolis tiun ĉi studion ekridegis laŭte mem kaŭze de sia parolado en la kunsido kaj ne povis halti sian ridegon. Do aŭdantaro komprenis ke la fungo estas ja vera ridegiga fungo.

 
「われわれを大笑いさせるような薬を見つける事が出来るかな?」

 「おおわらいたけ」というきのこがあります。そのきのこを食べた人は大笑いすると昔から言われていました。「今昔物語」には、それを食べて笑いが止まらなくなった人達の話が載っています。
 そこで、ずっと昔、私たちはそのキノコの笑いの素を調べ始めました。私は初め笑いの効果を動物で試す方法がわかりませんでした。しかし、私自身がそれを食べて気が狂うのは気が進まなかったので、保健所か捕まえた野良猫の胃にビニルチューブを通して、潰して砕いたキノコを直接押し込んで見ましたが、猫にはなんの変化も起きませんでした。
 その頃私の研究室では、ある強引な学生がこの問題を担当していました。彼はキノコが入っている団子と入っていないのを作り、それを動物園のサルに食べさせようとしました。しかし、サルは人より賢くて、われわれは全く区別出来ない団子を容易に見分け、キノコの入ったものは放り投げ、入っていないものだけ食べたそうです。
 私はそんな無分別な試験に付いて全く聞いておらず、彼の卒業研究発表会で初めて聞かされたのです。私は当然もしそれを食べて猿が病気になっていたらとびっくりし、それが無事だった事に安堵しましたが、一方では実験の不成功にがっかりもしました。しかし、その実験の話をしていた学生は自分の話がおかしくて笑い出し止らなくなったので、聴衆は計らずもそのキノコが真に大笑いさせるキノコであることを理解しました。

  
 
Intertempe mi ekstudis nervekscitaĵo de alia fungo kaj rimarkis ke la ingredienco de rido devas esti ankaŭ nervekscitaĵo. Ĝi efektive ekscitis spinajn nervojn de rato kaj estis malkovrita ke amara materio el la rid-fungo montris fortan nervekscitecon. Tiu amara materio ŝajnis kaŭzi homaran ridegon.
Ni nomis tiun amaran materion Gymnopilin laŭ latina nomo de la fungo "Gymnopilus spectabilis". Ĝi estas miksaĵo de kelke da materioj el diversaj esteroj kun longaj ĉenoj de poliisoprenoloj. Ni penis izoli kaj elpurigi ĉiujn materiojn kaj ekzamenis tiujn por scii, kiu estas la plej forte ekscitema. Se ni klarigus la mekanismon de eksciteco, mi volus fabriki multe da ridegiga materio kaj disĵeti ĝin for de ĉielo. Ĉar la materio ridegus ĉiujn homojn, tio estus la plej bona movado kiu heligi la mondon.

2009. 12. 12 Haruhisa Sirahama 
 
 その間,私は他のキノコの神経興奮性物質を調べていましたが、笑いの素はやはり神経興奮性物質ではないかと気が付きました。試してみると果たして笑いキノコの成分はネズミの脊柱神経を強く興奮させることがわかり、それはそのキノコの苦み成分であることがわかりました。その成分が人を笑わせているのかもしれません。
 われわれはその苦味物質を、キノコの名前 Gymnopilus spectabilis に因んでGymnopilin と名付けました。それは長いポリイソプレノールの鎖をもった色々なエステルの混合物でした。 われわれはそれぞれの物質を取り出して純粋なものにし、どれが強い神経興奮性を持っているのかテストしました。もし、われわれが神経を興奮させる機構を解明出来たならば笑わせる物質を大量に作って空から撒きたいと思います。そうすればその物質はすべての人を大笑いさせるでしょうから、世の中を明るくする最も良い運動になるでしょう。