[Al japana versio] [Al mia artikolo]

"Satporo-neg^o-festo" en la ainalingva gazeto "AinuTimes"
(La 13-a numero, eldonita en la 20-a de marto 2000)

(Titolo per aina-lingvo)
Satporo Yuki-maturi

NOTO
1. Nigra litero estas Esperanta. Rugxa litero estas aina-lingva.
2. Rugxa kaj kursiva litero estas japana-linvga. Konvenaj vortoj ne trovigxas en aina-lingvo.
3. La montoforma-signo " ^ " signifas la longan vokalon en japana-lingvo.


Satporo-neg^o-festo
Satporo Yuki-maturi

En ajnu-mosir (Hokkajdo), kio estas la plej konata el vintraj festoj?
(Noto: "ajnu-mosir" estas ajna nomo de Hokkajdo, kiu estas la norda insulo en Japanio.
"ajnu-mosir" signifas homa-landon.)
aynumosir ta iyotta a=eraman huyu-maturi, hemanta an?

Tio estas Satporo (Sapporo) -neg^o-festo.
(Noto: Eble la urbo-nomo Sapporo en Hokkajdo originas el la ajna rivero-nomo "sat-poro pet", kiu signifas seka-grandan riveron.)
Satporo (Sapporo) Yuki-maturi ne.

En nuna jaro Satporo-neg^o-festo okazis la 51-an fojan.
tanpa anakne Satporo Yuki-maturi 51 suy ne ruwe ne.

En la jaro 1950, en la parko Satporo-o^do^ri-ko^en, meza-lernejaroj kaj dua-meza-lernejaroj de Satporo faris ses statuojn el neg^o, kaj la neg^o-festo komencig^as.
1950 pa ta, Satporo o^do^ri-ko^en or ta, Satporo un tyu^gakusei, ko^ko^sei utar iwan upas noka kar wa, orowano Yuki-maturi an ruwe ne.

En la jaro 1953 la statuo je 15 metro granda el negxo unuafoje estis farita de tiulokaj dua-meza-lernejaroj. En la jaro 1955 zie^tai (japana defendkorpuso) partoprenis en la neg^o-festo, kaj ili faris pli grandajn statuojn el neg^o.
1953 pa ta, Satporo un ko^ko^sei 15me^toru pakno an siporo upas noka kar ruwe ne. 1955 pa ta, oro un zie^tai iyorot wa, naa poro noka kar ruwe ne.

Nove per televidigo kaj gazeto oni klarigis la neg^o-feston, ekde la sekva jaro turistoj venas multe de Hons^uo (japana c^efinsulo) , tio estas vigla.
asinno terebi sinbun ani nea Yuki-maturi a=nure wa, oyapa wano samormosir wa kank^okyaku inne no arki wa, hawe pepunitara ruwe ne.

Sekve Satporo-neg^o-festo farig^as tre faman neg^o-feston en Japanio.
newaanpe kusu, Satporo Yuki-maturi Nihon or ta sino asur as Yuki-maturi ne ruwe ne.

En la 1972, en la urbo Satporo (Sapporo), c^ar la olimpikoj okazis, oni konig^is pri la neg^o-festo en la mondo.
1972 pa ta, Satporo ta orinpikku an kusu, mosir epitta Yuki-maturi a=eraman ruwe ne.

En la jaro 1974 trovig^is Oirusyokku (krizo, kiu signifas mankon de oleo).
1974 pa ta, Oirusyokku (oil crisis) an.

C^ar oni ne povis ac^eti gasolenon kaj ne povis porti neg^on per s^arg^au~to, oni enmetis la neg^on en rezervujojn (grandajn ujojn por oleo), faris statuojn el neg^o kun peno.
gasorin a=hok eaykap wa, torakku a=o wa upas a=rura eaykap kusu, upas doramukan a=omare wa a=rura hine, a=erayninne wa upas noka a=kar ruwe ne.

Ekde la jaro 1974 Kokusai-setuzo^-konku^ru (Internacia-neg^astatuo-konkurso) okazas c^iujare.
1974 pa wano, Kokusai-setuzo^-konku^ru an ruwe ne.

Do oni faris neg^an statuojn kiel grandaj domoj en Munkeno, Sidnejo kaj Portlando, kiuj estas g^emelaj urboj kun la urbo Satporo (Sapporo).
orowano, Myunhen, Sidoni^, Po^rando, Satporo uwekatayrotke kotan un poro cise neno an upas noka a=kar ruwe ne.

En nuna jaro c^irkau~ du miliono da homoj venis al la neg^o-festo.
tanpa, Yuki-maturi or un 200-man pakno oka utar arki ruwe ne.

Mi pensas, ke estos bone, se pli multa homoj venos al la neg^o-festo el diversaj nacioj.
usa mosir or wa, naa inne utar arki yak pirka wa.


Se la aina-lingva-gazeto (Ainutimes) interesas vin, bonvolu kontakti al jene
Kontakto por legi "Ainutimes" japana-lingve
Adreso
Nibutani 80-25, Biratoricho, Sarugun, Hokkaido, JAPAN 055-0101
Ainugo-pen-kurabu

Noto
1. Bonvolu kontakti per posxtokarto al la adreso kun responda peco japana-lingve, se vi logxas en Japanio.
2. Se vi ne povas kompreni japana-lingvon, bonvolu kontakti al mi () Esperante. Mi transsendas vian mesagxon al cxi-supra adreso japana-lingve.
3. Trovigxas gxia japana-lingva versio krom orginala aina-lingva-versio.


Kontakto por kontribui aina-lingvan artikolon al "Ainutimes" kun japana-lingvo:
Adreso
Irifunecho 3-4-23, Otarushi, Hokkaido, JAPAN 047-0021
HAMADA Takasi

FAX
+81-134-24-9620

TTT-pagxo (japane):
http://www.geocities.jp/otarunay/

Noto
Se vi ne povas kompreni japana-lingvon, bonvolu kontakti al mi () Esperante. Mi transsendas vian mesagxon al cxi-supra e-adreso japana-lingve.


[Al japana-lingva versio] [Al mia artikolo]