Raporto pri la 70-a Hokkajda Kongreso de Esperanto

La organizanta grupo: Hokkajda Esperanto-Ligo
La dato de la kongreso: de la 30-a (ĵaŭde) de septembro ĝis la 1-a (dimanĉe) de oktobro, 2006
Kongresejo: Kaderu 2-7 nisi 7, kita2, tyuo-ku, Sapporo
Temo: La Manifesto de Prago kaj reviviga movado de la aina lingvo


KABAYAMA Yusuke (raportisto)

La prelegoj okazis jene

[La unua dato] 30-a (ĵaŭde) de septembro Kaderu 2-7 (la 10 etaĝo, 1010 ĉambro)
La Temo: Manifesto de Prago kaj reviviga movado de la aina lingvo
Prelegoj en la 70-a Hokkajda Kongreso de Esperanto en Sapporo
Dato: 30-a de septembro, 2006

Du ainoj, s-ino OOSUGA Rueko de la urbeto Siraoi kaj s-ro KAYANO Siro^(Kajano Ŝiroo) de la urbeto Biratori, invititaj de ni parolis en la kongreso okazigita en Sapporo. S-ino Oosuga apenaŭ atingis nin, ĉar pluvo kaj vento malfruigis ŝian vagonaron en la sudo de Hokkajdo. Krom HEL-anoj venis kelkaj aŭskultantoj kaj demandis en la programo.
Ambaŭ prelegantoj ne estas denaskaj parolantoj de la aina lingvo. Ili proprigis la lingvon post siaj junecoj memvole kaj klopode.S-ino Oosuga trovis kaj amis karecon de la aina dum sia lernado. Ŝi lernis ainajn malnovajn versaĵojn gvidite de s-r(in)o Hasuike en Sapporo. Ŝi lertiĝis pri la aina, kaj deĵoris kiel gvidanto en radio-programero de ainlingva leciono. Sed ŝiaj amikoj de la malgranda grupo pri la aina kulturo (lingvo kaj kudrado) ne estas tiel viglaj. Ili unu post la alia el la grupo partoprenis en la ainlingva konkurso en Hokkajdo ĉiujare, tamen tio lacigis la anojn. Lastajare neniu partoprenis.(Eĉ en Siraoi, kie famas ainaj spektindaĵoj kaj venas multaj turistoj, tia civitana aktivo estas malflua kaj tre malgranda.) Ĉe ni ŝi kun bele vibra voĉo prezentis folkloran versaĵon pri interparolo inter eta lupo kaj diino laŭ la rakonta teksto de UENO Muitekun (virino, 1872-1964).S-ro Kayano Siro^ estas filo de la plej vaste konata kaj bedaŭrinde antaŭnelonge forpasinta aino s-ro Kayano Sigeru (japania senatano(*1), la unua el aina gento). Dum lia patro Sigeru estis senatano, li laboris kiel oficiala sekretario de sia patro. Lia nuna titolo estas la ĉefo de La Aina Muzeo de Nibutani de Kayano Sigeru (Nibutani = ilia vilaĝo en Biratori) kaj la sekretariestro de la Ainlingva Plumklubo. Li mastris juron en universitato kaj spertis politikistaran diversaĵon, do, lia parolado jure kaj politike min interesis.
La ĉefministro Nakasone laŭdis Japanion kiel unugentan nacion kaj mallaŭdis Usonon diversgentan. Tio kolerigis ignoritajn ainojn en Japanio(kompreneble ankaŭ usonanojn kaj mondanojn de konscienco). Konsekvence aina movado rebrulis. En tiu movado i.a. oni postulis la ŝanĝon de la leĝo pri aino kreita antaŭ multaj jaroj. En tiu fluo Sigeru kanditatiĝis kiel la indiĝeno aino rekomendite de socialisma partio. Li ne estis elektita tiam, sed ĉe la morto de unu senatano de la partio, li ĉe sekva vico fariĝis nova senatano. Tiam okupis kabineton lia partio(kun la ĉef-ministro Murajama) kaj subtenantaj aliaj partioj. Tiama ĝenerala sekretario de kabineto(*2) estis lia bona konato IGARASI Ko^zo, iama urbestro de la urbo Asahikaŭa en Hokkajdo. Pro tio malgraŭ kontraŭa atmosfero de konservativa politikistaro la nova leĝo pri aino efektiviĝis anstataŭ la malnova, kvankam la nova ankoraŭ ne plenumis la sufiĉan
rajton de laaino. Japania registaro neniam konsentis eĉ tiun fakton, ke aino estas praloĝanta gento(*3) en Hokkajdo. Sed en 1997 la Sappora juĝejo deklamis en la juĝo pri (mal)justeco pri konstruo de digo en Nibutani(*4), ke aino estas praloĝanta gento. Tio estas grava bazo de revivigo de ainaj rajtoj jure,li diris.
Por progreso de la aina lingvo li en lia cerbo planas,ke estu speciala areo por ainoj, kaj, ke estu leĝo de oficialaj lingvoj, kiu inkluzivas la ainan.
El la demandoj de la aŭskultantoj tre multis demandoj pri dialektoj en la aina . S-ro Gotoo Josiharu asertis neceson de unustila komuna lingvode la aina lingvo tra la tuta Hokkajdo, komparante la kazon, ke Ben Yehdah(Jeĥda) revivigis la hebrean lingvon.
Komuna amiko de la du prelegantoj s-ro JOKOJAMA Hirojuki tradukis la Manifeston de Prago en la ainan per tutflanka helpo de S-ro HAMADA Takaŝi, la ĉefredaktanto de Ainu Times. Tie li disdonis la tradukon kaj parte voĉlegis.
Kaj oni disdonis la libron "Esperanto tiel parolata/Interparola praktiko de Esperanto" verkita de s-ro Tacuo Huĝimoto kiel memoraĵo de tiu ĉi kongreso.
Post la programo ni babilis rigardante la prezentaĵojn pri la UK en Florenco kaj pri leteramikoj en Argentino kaj Ukrainio. En la bankedo s-ino Oosuga malestis pro sia tasko kaj s-ro Kayano ĉeestis.
Ni, neainaj hokkajdanoj tamen jam spertis kelkajn kontaktojn kun ainaj personoj aŭ aferoj iom-tiom en la vivo, do interŝanĝo de informoj en bankedumo estis fruktplenaj.
Du prelegantoj diris, ke la manifesto de Prago kortuŝis. Ni antaŭeniros kun la koro de la Manifesto de Prago.

[Komentoj: HOŜIDA]
(*1) senatano: la japana parlamentano - Sangiingiin; senato=la japana parlamento - Sangiin
(*2) la japana ĝenerala sekretario de kabineto - Naikaku-kanboĉokan
(*3) la praloĝanta gento (=indiĝeno)
(*4) digo en la aina vilaĝo "Nibutani "

[Aldono: KABAYAMA]
Poste okazis la ĉi-jara ainlingva oratora konkurso en la 11a de novembro en la urbeto Samani. En ĝi partoprenis kaj prezentis folkloran version du virinoj el Siraoi. Unu estis pri heroa knabo, unu estis pri fulma dio.


Aldono: JOKOJAMA Hirojuki

La temoj de prelegoj

La ĝenerala temo: Aŭskultu, vidu, disvastigu!
(Tio estas fama frapofrazo pri aina kultura aktiveco.)
(ainalingne): nuyan, nukaran, pirasareyan !
 (per la litero Katakana pri ainalingvo): ヌヤン、ヌカラン、ピラサレヤン!
 (japane): 聞きなさい、見なさい、広めなさい!

1. La temo de la unua prelego: Oni lernas la ainan lingvon en la urbeto Ŝiraoi
(ainalingne): Sirawoi ta aynuitak a=ehanokkar
(per la litero Katakana pri ainalingvo): シラウォイ タ アイヌイタㇰ アエハノッカラ
(japane): 「白老でアイヌ語を学ぶ」

La preleganto: La gvidanto de la ainlingva kurso en la urbeto Ŝiraoi - S-ino OOSUGA Rueko

2. La temo de la dua prelego: Por disvastigi la ainan lingvon!
(ainalingne): aynuitak a=pirasa kuni !
(per la litero Katakana pri ainalingvo): アイヌイタㇰ アピラサ クニ !
(japane): 「アイヌ語を普及するために!」

La preleganto: La ĝenerala sekretario de la ainlingva P.E.N. Klubo - S-ro KAYANO Siro^(Kajano Ŝiroo)


En 1996 ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, deklaris "Manifesto-n de Prago", kiu esprimas niajn firmvolajn intencojn laŭ la celojn por la Movado por la Internacia Lingvo ESPERANTO kontraŭ la 21-a jarcento. En la Manifesto ni diras, "(Esperanto estas) Lanĉita en 1887 kiel projekto de helplingvo por internacia komunikado", "Ni estas movado por lingvaj rajtoj" kaj "Ni estas movado por lingva diverseco".
La anoj de HEL (Hokkajda Esperanto-Ligo) penas prezenti ainajn kulturojn kiel ainaj folkloroj kaj jukaroj (la aina-eposoj) ekde la 1970aj jaroj, kaj nun la kongreso de HEL temas pri reviviga movado de la aina lingvo.

Do jen estas la prelego (mp3, japane kaj ainligve).

Jen ainlingva Manifesto de Prago.