[Al japana versio] [Al mia artikolo]


La artikolo "Esperanto" en la ainalingva gazeto "AinuTimes"
(La 11-a numero, eldonita en la 20-a de septembro 1999)
(NOTO: "Aina gento" estas la indigxeno en Hokkajdo, la plej norda insulo de Japanujo.
"Kamujjukaro" estas rakontoversajxaro de aina gento.)

NOTO
1. Nigra litero estas Esperanta. Rugxa litero estas aina-lingva.
2. Rugxa kaj kursiva litero estas japana-linvga. Konvenaj vortoj ne trovigxas en aina-lingvo.
3. La montoforma-signo " ^ " signifas la longan vokalon en japana-lingvo.


Esperanto
Esuperanto (Esperanto)

--- Farita lingvo, por ke oni povas paroli en la tuta mondo ---
--- mosir epitta a=ye easkay kunine a=kar itak ---

Bonan Tagon !
irankarapte!

Mi estas persono, al kiu oni instruas la lingvon Esperanton.
kani anak "Esuperanto (Esperanto)" itak a=epakasnu p ku=ne.

En la jaro 1887, en la lando Pollando, persono, kies nomo estas "Zamenhof", nove faris la lingvon Esperanton por ne-inter-konflikte interparoladi, kaj la lingvo Esperanto estas lingvo, kiun personoj en tuta mondo uzas.
"Esuperanto (Esperanto)" itak anak usa oka mosir un utar, ukoyki somo ki no ukoysoytak kunine, 1887 pa ta "Po^rando (Poland)" mosir or un "Zamenhohu (Zamenhof)" sekor re an kur asinno kar itak ne wa usa oka mosir un utar uturano eywanke p ne ruwe ne.

Sed ni (kunuloj, kiuj porolas la lingvon Esperanton) ankaux estas personoj, kiuj tenas zorgeme la aliajn lingvojn.
korka coka (Esuperanto (Esperanto) itak ye utar) anak oya itak ka eyam pe ci=ne ruwe ne.

En "ainu mosir (Hokkajdo)", "Hokkajda Esperanto-Ligo" trovigxas.
aynu mosir or ta "Hokkaido-Esuperanto-Renmei" an ruwe ne.

Ni estas personoj apartenantaj al "Hokkajda Esperanto-Ligo", kaj laux nia penso, estas bone, ke oni tenas zorgeme la ainan lingvon.
"Hokkaido-Esuperanto-Renmei" or un iyorot pe ci=ne hine aynu itak a=eyam yak pirka sekor yaynu=as.

La aina lingvo estas ajxo, en kiu multe trezoroj trovigxas.
aynu itak anakne oro ta ikor poronno a=nuyna wa an pe ne.

La aina lingvo estas ajxo, kiun oni cxiam bezonas.
aynu itak anakne ranma a=eisramne p ne.

Laux mia penso, la aina lingvo estas bona, kaj estas bone, ke oni tenas zorgeme la lingvon.
aynu itak pirka itak ne wa, a=eyam yak pirka sekor ku=yaynu.

Por tio, ekde nun, ni demandas nin, kion ni povas fari por komprenigi la ainan lingvon al multaj personoj.
newaanpe kusu te wano makanak iki=an ciki aynu itak inne utar eramuoka nankor ya sekor yaynu=as.

Iam "CXIRI Jukie" skribis kamujjukarojn en la libro, kaj sxi faris la libron "Ainu Sin'joosxuu" per la aina lingvo. Ni faris tion Esperante. Oni diras, ke nomo de cxi tiu libro estas "Ainaj Jukaroj."
teeta "TIRI Yukie" anakne kampi ka ta kamuyyukar nuye hine aynu itak ani kampisos "Ainu Sinyo^sh^u" kar ruwe ne. Esuperanto (Esperanto) ne ci=kar. tan kampisos rehe anakne "Ainai Yukaroi (Ainaj Jukaroj)" sekor a=ye.

Kunuloj de "Hokkajda Esperanto-Ligo" Esperante skribis "Ainu Sin'joosxuu" , la libron, kiun "CXIRI Jukie" faris, por vidigi la ainan lingvon al personoj en la tuta mondo.
"Hokkaido-Esuperanto-Renmei" un utar anakne, usa oka mosir epittano aynu itak a=nukare kusu, "TIRI Yukie" nuye kampisos "Ainu Sinyo^sh^u" Esuperanto (Esperanto) ani nuye ruwe ne.

La unu kamujjukaro "pon okikirmuj jajejukar [kutnisa kutunkutun]" trovigxas en cxi tiu libro "Ainaj Jukaroj". En cxi tiu kamujjukar, trovigxas klarigeto de gramatiko pri la aina lingvo skiribita de prof. "KIRIKAE Hideo", persono, kiu sperte konas la ainan lingvon.
tan kampisos "Ainai Yukaroi (Ainaj Jukaroj)" oro un sine kamuyyukar "pon okikirmuy yayeyukar 'kutnisa kutunkutun'" an ruwe ne. nea kamuyyukar oro ta aynu itak easkay kur "KIRIKAE Hideo" nispa nuye "aynu itak bunpo^ kaisetu" an ruwe ne.

Cxi tio ne nur trovigxas en la libro, kiun ni faris, sed ankaux sur interreto.
tanpe anak ci=kar kampisos ka ta patek ka somo ne, inta^netto (internet) ka ta ka an ruwe ne.
(http://www5d.biglobe.ne.jp/~hel/jp/jukaroj/jukaro-j.htm)

Ni skribis cxi tion per la japana lingvo. Sed ni ankaux skribis gxin per la lingvo Esperanto.
tanpe anak sisam itak ani ci=nuye ruwe ne. korka "Esuperanto (Esperanto)" itak ani ci=nuye ka ki.
(http://www5d.biglobe.ne.jp/~hel/jukaroj.htm)

Por tio, laux mia penso, estas bone, ke multaj personoj porolas kaj skribas per la aina lingvo por multe vidigi kaj auxdigi la ainan lingvon.
orowano aynu itak poronno a=nure wa a=nukare kusu usa okay pe aynu itak ani a=ye ka ki a=nuye ka ki yak pirka kuni ku=ramu.

Kaj mi volas skribi diversajn paperojn per la aina lingvo.
kusu usa kanpisos aynu itak ani ku=nuye ka ki rusuy.


Se la aina-lingva-gazeto (Ainutimes) interesas vin, bonvolu kontakti al jene
Kontakto japana-lingve por legi "Ainutimes"
Adreso
Nibutani 80-25, Biratoricho, Sarugun, Hokkaido, JAPAN 055-0101
Ainugo-pen-kurabu

Noto
1. Bonvolu kontakti per posxtokarto al la adreso kun responda peco japana-lingve, se vi logxas en Japanio.
2. Se vi ne povas kompreni japana-lingvon, bonvolu kontakti al mi () en Esperanto. Mi transdiras vian mesagxon tien
3. Trovigxas gxia japana-lingva versio krom orginala aina-lingva-versio.


Kontakto japana-lingve por kontribui aina-lingvan artikolon al "Ainutimes"
Adreso
Sinkacho 6-11, Otarushi, Hokkaido, JAPAN 047-0016
HAMADA Takasi

FAX
+81-134-24-9620

Noto
Se vi ne povas kompreni japana-lingvon, bonvolu kontakti al mi () en Esperanto. Mi transdiras vian mesagxon tien


[Al japana versio] [Al mia artikolo]