[Al japana versio] [Al mia artikolo]


"En la vilagxo Tookai, la akcidento de nuklea kriza-reago okazis" en la ainalingva gazeto "AinuTimes"
(La 12-a numero, eldonita en la 20-a de decembro 1999)

(Titolo per aina-lingvo)
To^kaimura or ta rinkaiziko an a ruwe ne.

NOTO
1. Nigra litero estas Esperanta. Rugxa litero estas aina-lingva.
2. Rugxa kaj kursiva litero estas japana-linvga. Konvenaj vortoj ne trovigxas en aina-lingvo.
3. La montoforma-signo " ^ " signifas la longan vokalon en japana-lingvo.


En la 30-a de septembro 1999, en Tookai-aferejo de la akciakompanio JCO en la vilagxo Tookai en la prefektejo Ibaraki, kiam nitrata-acida solvajxo solvanta uranion, estis enversxita en precipita-cisternon (lokon, kie oni precipitas uranion), neklea kriza-reago okazis, kvankam oni ne sciis, kial tio okazis.
1999 pa 9 cup 30 to ta, Ibarakiken To^kaimura un kabusikigaisya Zye^ Si^ O^ (JCO) Tokaizigyo^syo or ta JCO un utar, oro un uran ru wa an syo^san'yo^eki tindenso^ (uran a=omare wa a=ratcire uske) or omare akusu, hemanta kusu ne ya ka a=erampewtek korka rinkai an a ruwe ne.

Cxar tio okazis, tie tri laboristoj suferas la venenon, kiun oni nomas radioj.
orowano newaan pe an kusu oro ta monrayke utar ren ne wa ho^syasen sekor a=ye surku kar wa okere.

Oni nomas tion "hibaku(suferi radiojn)."
newaan pe hibaku sekor a=ye ruwe ne.

Kune oni sendis tiujn en hospitalon kaj tiuj ricevas kuracon.
uturano byo^in or un a=ahupte wa, a=kokarkar kor oka.

Post tio, radioj cxirkaux la loko, estas ellasita multe, la buroo pri scienco kaj tekniko faris la centrejon por rimedo pri la akcidento kaj pripensis, kio estas la plej bona ago.
okake ta ne uske okari ho^syasen poro kusu kagakugizyututyo^ anakne zikotaisakuhonbu kar wa mak iki=an yak pirka ya ka yaykosiramsuypa.

Cxar japana registaro estas maltrankvila pri la malbona afero, faris la centrejon por rimedo de la registaro, la cxefministro Obucxi farigxis la cxefon de la centrejo kaj donis la ordonon.
se^hu anakne tan wenpe eramusarak kusu se^hu-taisaku-honbu kar hine, Obuti so^ri honbutyo^ ne ikaspaotte ruwe ne.

La vilagxaoficejo Tookai kaj la prefektejo Ibaraki diris, ke personoj, kiuj estas tre proksima (350 metro) de tie, preferas rifugxi, kaj personoj, kiuj estas malprokisma (10 kilometro) de tie, preferas esti hejme.
To^kaimura, Ibarakiken anakne, sonno hanke (350 me^toru) uske ta okay pe ne yakun kira yak pirka, tuyma (10kiro-me^toru) uske ta okay pe ne yakun cise onnay ta oka yak pirka, sekor ye ruwe ne.

Post tio, la registaro urgxe kunvokis la membroj, kiuj bone konas radiojn, kaj konsultis tiujn pri tio por neniigi tiujn radiojn cxiel.
orowano se^hu anakne ho^syasen pirkano eramuan utar yaytunaska no uwekarpare wa, nen poka iki wa ne ho^syasen isamka kuni ukoramkor ruwe ne.

En la 1-a de oktobro, la registaro sciigxis laux la membroj, kiuj bone konas radiojn, kaj laboristoj de JCO deprenis malvarman akvon cxirkaux la precipita-cisterno.
10 cup 1 to ta se^hu anakne ho^syasen pirkanno eramuan utar ye itak nu wa JCO un utar tindenso^ okari an nam wakka sanke ruwe ne.

Do, nuklea-fisio malfacile okazis, nuklea kriza-reago cxesas kaj radioj farigxis malmulte.
akusu, kakubunretu ki ewen wa rinkai isam wa ho^syasen pon ruwe ne.

Japano-nukleaenergio-instituto (Nihon-gensiryoku-kenkyuujxo) kaj Nukleabrulajxo-ciklo-realigo-organizo (Kakunenryoo-saikuru-kaihatu-kikoo) prokisma de tie, esploris la radiojn.
ne uske ta oka Nihon-gensiryoku-kenkyu^zyo, Kakunenryo^saikuru-kaihatukiko^ un utar ho^syasen uwanpare ruwe ne.

Tiuj informis la membroj, kiuj bone konas radiojn, pri konsekvenco de la esploro de tiuj.
nerok utar anakne ho^syasen pirkano eramuan utar a=uwanpare p nure ruwe ne.

La membroj, kiu bone konas radiojn, sciigxis, do, la registaro trankviligxis, pro tio, ke radiojn estas malmulta.
ho^syasen pirkano eramuan utar ye itak se^hu nu wa ho^syasen pon kusu newaan pe a=eramusinne ruwe ne.

Pro tio, la publika-oficejo diris, ke personoj, kiuj rifuxgas, povas reveni hejmen, kaj personoj, kiuj estas hejme, povas iri eksteren.
tan pe kusu nerok kira utar ne yakun hosippa yakka pirka, cise onnay ta an utar ne yakun soyne yakka pirka, sekor ye ruwe ne.

La buroo pri scienco kaj tekniko, ekde 3-a de oktobro, per regulo, kiun oni nomas reguliga legxo pri nuklea-energio ktp., esploris malbonajn aferojn en aliaj aferejoj.
kagakugizyututyo^ anakne 10 cup 3 to wano gensiryoku-to^-kiseiho^ sekor a=ye irenka ani oya zigyo^syo or ta wenpe uwanpare ruwe ne.

Pro tio, ke ili ne trovas malbonajn aferojn en aliaj aferejoj, la registaro diris, ke nenio grava.
oya zigyo^syo or ta wen pe isam kusu se^hu anakne tane pirka sekor ye ruwe ne.

En la loko, kiu sxajnis, ke nuklea kriza-reago ne povas okazas, la kriza-reago okazis. Tio estas mirinde.
rinkai isam kunak a=ramu uske ta rinkai an a ruwe ne. kusu newaan pe sonno a=eramutuy pe ne ruwe ne.

Pro tio, cxefaj personoj de JCO bonorde ne indikis al la laboristoj gravajn aferojn, kaj la laboristoj senskrupule laboris, tio okazis.
JCO un sapne kur, oro un utar a=eyam pe somo pirkano epakasnu kusu, nerok utar etarka iki wa tan pe an a ruwe ne.

Mi pensas, ke oni devas ne trovi tiajn terurajn aferojn ekde nun.
te wano neno an wenpe isam kuni a=etokoyki kuni p ne na kunak ku=ramu.


Se la aina-lingva-gazeto (Ainutimes) interesas vin, bonvolu kontakti al jene
Kontakto por legi "Ainutimes" japana-lingve
Adreso
Nibutani 80-25, Biratoricho, Sarugun, Hokkaido, JAPAN 055-0101
Ainugo-pen-kurabu

Noto
1. Bonvolu kontakti per posxtokarto al la adreso kun responda peco japana-lingve, se vi logxas en Japanio.
2. Se vi ne povas kompreni japana-lingvon, bonvolu kontakti al mi () Esperante. Mi transsendas vian mesagxon al cxi-supra adreso japana-lingve.
3. Trovigxas gxia japana-lingva versio krom orginala aina-lingva-versio.


Kontakto por kontribui aina-lingvan artikolon al "Ainutimes" kun japana-lingvo:
Adreso
Irifunecho 3-4-23, Otarushi, Hokkaido, JAPAN 047-0021
HAMADA Takasi

FAX
+81-134-24-9620

TTT-pagxo (japane):
http://www.geocities.jp/otarunay/

Noto
Se vi ne povas kompreni japana-lingvon, bonvolu kontakti al mi () Esperante. Mi transsendas vian mesagxon al cxi-supra e-adreso japana-lingve.


[Al japana versio] [Al mia artikolo]