Radioaktiva Koncentriteco de monate akumulita elfalaĵo en la urbo Sapporo
Radioaktiva Koncentriteco de monate akumulita elfalaĵo en la urbo Sapporo
札幌市における月間降下物放射能濃度
Jen en retpaĝoj de la Hokkajda Instituto pri Publika Sano en la urbo Sapporo troviĝas la rezultoj pri areaj radiadaj dozoj mezurita, monate akumulita elfalaĵo (polvo, pluvo kaj aliaj) kolektita kaj aliaj.
(http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_housyanou/eiken_housyanou.htm#dose)
Aeraj radiadaj dozoj en la urbo Sapporo estas normalaj niveloj. La averaĝo estas 0.03-0.04 µSv/h, 0.3-0.4 mSv/jaro (en la alto de 16 metroj kaj 1 metro):
Ankaŭ aeraj radiadaj dozoj ĉe 15 lokoj en la gubernio Hokkajdo estas normalaj niveloj.
Kaj ankaŭ teraj radioaktivaj koncentriecoj ĉe sep lokoj en Hokkajdo estas normalaj niveloj.
Pro tio troviĝas neniuj malbonaj simptomoj pri homa sano en Hokkajdo.

札幌市の北海道立衛生研究所のホームページには、測定された空間放射線量や採取された月間降下物(雨や塵など)などの測定結果があります。
(http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_housyanou/eiken_housyanou.htm#dose)
札幌市における空間放射線量は、通常レベルです。平均値は、0.03-0.04 µSv/時, 0.3-0.4 mSv/年 です。(高さが16mと1m)
北海道の15ヶ所での空間放射線量も、通常レベルです。
また、北海道の7ヶ所での土の放射能濃度も、通常レベルです。
このため、北海道では人の健康への悪い兆候は見られませんでした。

La plej potenca neurotransmisiilo por homara cerbo aperis el fungo.La plej potenca neurotransmisiilo por homara cerbo aperis el fungo.
脳で働く最も強力な神経伝達物質がキノコから現れた。

Mi ekstudis la venenojn de la fungo ”Dokusasako” en 1973, ĉar tiam en Hokuriku regiono kelke da loĝantoj, kiuj erare manĝis la fungon, suferis de la toksiĝo. Ĝi donis al ili ne nur eksterordinaran ŝvelaĝon en iliaj manoj kaj piedoj sed ankaŭ akran doloron kaj la simptono dauris eĉ unu monato. La doloro estis tiel akra, ke kelke da malsanuloj frenegiĝis. Materio, kiu kauzis la simptonon, estis ne konata kaj neniu sciis ĝian kuracimetodon.
 私は1973年に、ドクササコというキノコの毒を調べ始めました。その頃北陸地方の各地でこのキノコを誤って食べて中毒を起こす例があったからです。中毒した人の手足は異常に赤く腫上がり、大変な痛みが一ヶ月以上も続きます。しかもその痛みは強烈で気が狂ってしまった人迄出ているとのことでした。その中毒を起こす原因物質は分かっておらず、またその治療法も知られていませんでした。

Ajnua Historio kaj Kulturo el Ajnu-MuzeoAjnua Historio kaj Kulturo
アイヌの歴史と文化

"Ajnuo" signifas "homon". La ajnua etno rigardas ekzistaĵojn utilajn por si aŭ super sia rego kiel la ajnuaj diaĵoj "kamuj". En ĉiutaga vivo ili preĝis kaj plenumas diversajn ceremoniojn al la diaĵoj.
「アイヌ」とは「人間」を意味します。アイヌ民族は、自分たちにとって有益なものや、自分の支配を超えたものをアイヌの神々「カムイ」とみなしています。日常生活の中で、彼らは祈り、神々のために様々な儀式を行いました。