Ricevitaj artikoloj

[ Al japanlingva paĝo ]

13 Artikolo de s-ro Omo

12 Ĉu interpretado estas malfacila?

11 Kvar sezonoj en Hokkajdo (1)Vintro (2)Pritempo (3)Somero (4)Aûtuno - Haruhisa ŜIRAHAMA

10 La Nobel-Premio en la Kemio en 2008 por la eltrovo kaj ekspluato de verda fluoreska proteino, GFP - Haruhisa ŜIRAHAMA

9 La pinta konferenco por indiĝenaj popoloj en Ajnumosir (Hokkajdo) 2008 - JOKOJAMA Hirojuki

8 Pintanojvenis sur pinton. Civitanoj venis sur ebenon. - KABAYAMA Yûsuke

7 Ĉasista Rakonto - tradukita de KABAYAMA Yûsuke

6 Ainoj, la indiĝenoj en Japanio - JOKOJAMA Hirojuki

5 La 4-a Oratora de Ainalingvo "itak=an ro!" - JOKOJAMA Hirojuki

4 Miaj artikoloj en la sola aina-lingva gazeto "AinuTimes" en la tuta mondo - JOKOJAMA Hirojuki

3 Populara kanto de Japanio - KAWAI Yuka

2 Via Nekonata Japanio - Tranĉoj de Norda Hokkajdo - KAWAI Yuka

1 NI ĈIAM UZU "SINJORINO"N KIEL TITOLO POR VIRINO! KAWAI Yuka[ Al enhavo ] [Al hejmpaĝo ]